Kontakt

Sídlo firmy:

044 45 Bidovce 301

Informácie o výrobkoch, predaj :

Mgr. Hrivňáková Jaroslava
mobil: 0903 101029 (Telekom)
0949 154525 (Orange)
hrivnakova@mojezdravie.sk
skype: jaroslava_hrivnakova

Technické informácie, reklama, www stránka :

Ing. Hrivňák Dušan
mobil: 0905 450828 (Orange)
info@mojezdravie.sk
skype: dusan_hrivnak

Živnostenské oprávnenie:

č.Žo -C/2006/03653-2/CR1, Živ.reg. 830-12251, Mgr. Hrivňáková Jaroslava

 

Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Vrátna č. 3, 043 79 Košice