Kontakt

Sídlo firmy:

044 45 Bidovce 301

Informácie o výrobkoch, predaj :

Technické info, www stránka :

Ing. Hrivňák Dušan
mobil: 0905 450828
info@mojezdravie.sk

Banka / číslo účtu:

mBank … SK51 8360 5207 0042 0031 4205 … BREXSKBX

(nie sme platiteľmi DPH)

Živnostenské oprávnenie:

č.Žo –2003/34013/KO, Živ.reg. 806-10174, Ing. Hrivňák Dušan

Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Vrátna č. 3, 043 79 Košice