Ochrana osobných údajov

Informačný systém tohoto obchodu je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 362.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že si neprajete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne môžete uviesť kedykoľvek po vybavení objednávky prostredníctvom odpoveďového mailu, že si prajete ich vymazanie.

Čoby prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými na základe vystavených objednávok resp. registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladáme v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie potrebných údajov dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sa súčasne zaväzujeme, že na prianie zákazníka bezodkladne vymažeme jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Čoby prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzujeme právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníka v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.